Вяткіна Наталія

кандидат філософських наук, старший науковий співробітник відділу логіки та методології Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України
Сфера наукових інтересів: 
логіка, філософія мови.