Поляков Володимир

кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки.
Сфера наукових інтересів: 
філософія науки, логіка і методологія наукового пізнання, історія філософії та культури..