Крепон Марк

французький філософ, провідний науковий співробітник Фонду Гусерля (CNRS/ENS, Париж), перекладач з німецької та видавець праць Ляйбніца, Ніцше, Паточки
Сфера наукових інтересів: 
філософська антропологія, філософія мови, філософія культури..