Цивілізаційні кризи і соціальний проґрес. Україна

Тип матеріалу: Стаття
Мова публікації: українська
Випуск: 2018 №6
Сторінки: 70-83
Журнальна рубрикація: Цивілізаційний вибір України
Анотація: 

З часів Просвітництва вищу леґітимність має ідея проґресу, ґрунтована на вірі в те, що все в житті змінюється на краще. Уявлення про кінцеву мету розвитку, до якої людство прямує через серії помилок і катастроф, не має підстав. Розвиток цивілізації, як показує автор, не має спрямованого характеру, можливі провали в еволюційному процесі, зокрема втрата суспільством моральних цінностей за успішного розв’язання науково-технічних проблем. Порушення заборон, пов’язаних із зазначеними принципами, призводить до катастрофічних наслідків. Прикладом катастрофічної девіації в 1920–1950-х роках на території України стала диктатура Сталіна і комуністичної партії. Процес переродження організації колишніх революціонерів досліджено на конкретних матеріалах і в культурно-історичному контексті. Зроблено висновок про те, що особливо жорстокі конфлікти виникають на межі кількох цивілізацій, а також у зв’язку з несумісністю традицій з історичним досвідом різних спільнот.

Abstract: 
Since the age of Enlightenment, the idea of progress obtains the highest level of legitimacy. This idea is based on the belief that everything in the life is changing for the better. Therefore, the notion that there is some global purpose of historical process which we follow up, seems groundless. The author points that the development of civilization is not directional. The process of evolution may include lapses, like the decline of moral values while scientific and technical problems are being successfully solved. This may cause disastrous consequences. One of the examples of catastrophic deviation was the dictatorship of Stalin and the communist party on the territory of Ukraine in 1920-1950. The author investigates, how the metamorphosis of the organization of the formal revolutionaries occurred in cultural and historical contexts. Thus, the most violent conflicts arise at the intersection of several cultural traditions and are caused by the incompatibility of historical background of different communities.
409
Постійна адреса матеріалу
http://journal.philosophy.ua/node/7830
Як цитувати
Попович Мирослав (2018). Цивілізаційні кризи і соціальний проґрес. Україна . Філософська думка, №6. с. 70-83.
Завантажити: 
Джерела: 

Гантінгтон, С. (2006). Протистояння цивілізацій та зміна світового порядку. Львів: Кальварія.
Зонтгаймер, К. (2009). Як нацизм прийшов до влади. Київ: Дух і літера.
Конквест, Р. (2007). Жнива скорботи: радянська колективізація і голодомор. Луцьк: Терен.
Поляков, B.A. (2007). Голод в Поволжье, 1919–1925 гг.: происхождение, особенности, поледствия. Волгоград: Волгоградское научное издательство.