Розширена електронна версія

пред метно-об'єктне відношення