Розширена електронна версія

Термінологічні студії

Доступно 44 матеріалів, присвячених проблемам перекладу філософсько-гуманітарної літератури, насамперед, лексикографічним та термінологічним аспектам.
Операції
2019
Тема круглого столу Рік та випуск Тип публікації
Про англомовну психоаналітичну термінологію 2019 №1 Перекладацькі семінари
Феноменологічне мислення в українських термінах 2019 №4 Перекладацькі семінари
Принципи перекладу твору Секста Емпірика «Піронові підвалини» 2019 №5 Перекладацькі семінари
До перекладу Авіценової «Книги спасіння» 2019 №6 Перекладацькі семінари
Кількість:
4
2018
Тема круглого столу Рік та випуск Тип публікації
Переклад твору Фридриха Ніцше «Ранкова зоря» 2018 №3 Першоджерела
Ранкова зоря. Думки про моральні передсуди. Передмова 2018 №4 Першоджерела
Перекладаючи Кейнса 2018 №4 Перекладацькі семінари
«Священна та проклята людина» Джорджо Аґамбена 2018 №5 Перекладацькі семінари
До третьої «Критики» Канта 2018 №6 Перекладацькі семінари
Кількість:
5
2017
Тема круглого столу Рік та випуск Тип публікації
Термінологія філософії діалогу Мартина Бубера: між профанністю і сакральністю 2017 №1 Перекладацькі семінари
Тезауруси революцій як засіб дослідження їхнього смислового виміру 2017 №2 Стаття
Поняттєво-перекладні аспекти німецької філософської антропології: Український контекст 2017 №3 Перекладацькі семінари
Кількість:
3
2016
Тема круглого столу Рік та випуск Тип публікації
Переклад як (не)порозуміння. Термінологічна дискусія. What is it like to be a zombie? 2016 №1 Перекладацькі семінари
Термінологія фундаментальної онтології Мартина Гайдеґера 2016 №2 Перекладацькі семінари
Логічна термінологія: проблема кодифікаціїКруглий стіл часопису "Філософська думка" 2016 №3 Круглий стіл Філософської думки
Проблеми перекладу понять, похідних від слова «Welt», в етиці, практичній філософії та соціології 2016 №3 Перекладацькі семінари
Термінологія епістемології 2016 №4 Стаття
Аристотелева «усія»: між субстанцією, сутністю і неперекладністю 2016 №5 Стаття
Відродження філософської культури зі світу перекладу 2016 №5 Стаття
Проблематика Iншого у творах Юрґена Габермаса: поняттєво-перекладний аспект 2016 №5 Стаття
Слова-фантоми у пропаґандистському дискурсі української влади 2016 №1 Стаття
Термінологія німецької класичної філософії 2016 №1 Стаття
Кількість:
10
2015
Тема круглого столу Рік та випуск Тип публікації
Стаття Арона Ґурвіча «On the Intentionality of Consciousness»: теоретичний контекст і мовні особливості 2015 №5 Стаття
Переклад як (не)порозуміння. Термінологічна дискусія 2015 №5 Круглий стіл Філософської думки
Складнощі перекладу філософських термінів: лінґвістичний примус, нав’язливий синдром уточнення, п’янка свобода суб’єктивної герменевтики та її культурно-історичні обмеження 2015 №5 Стаття
«Lebenswelt» Гусерля і «Dasein» Гайдеґера: проблеми перекладу 2015 №5 Стаття
Кількість:
4
2012
Тема круглого столу Рік та випуск Тип публікації
«Категорії» 1—5: оригінал і три переклади 2012 №1 Стаття
Основні терміни естетики 2012 №1 Стаття
Біблійна і патристична богословська термінологія 2012 №2 Стаття
Кількість:
3
2011
Тема круглого столу Рік та випуск Тип публікації
Філософська термінологія Томи Аквінського 2011 №5 Стаття
Пізнавальні інстанції в Декартовій термінології 2011 №3 Стаття
Пролегомени до перекладу «Категорій». Український переклад з огляду на латинський спадок 2011 №2 Стаття
Термінологія Аристотеля 2011 №1 Стаття
Кількість:
4
2010
Тема круглого столу Рік та випуск Тип публікації
«Неперекладність — природна умова перекладу» 2010 №3 Інші дискусії
«Відчути себе повноправними членами європейської філософської спільноти» 2010 №3 Інші дискусії
Можливість перекладу. До герменевтичної феноменології перекладу 2010 №3 Стаття
Переклад. Топос. Етос 2010 №3 Стаття
Переклад філософських термінів: філософія і технологія 2010 №3 Стаття
Філософський переклад і філософська спільнота 2010 №3 Стаття
До питання про умови можливості перекладу філософського тексту (на прикладі перекладів «Вступу» до «Феноменології духу» Ґ.В.Ф. Геґеля) 2010 №3 Стаття
Проба пройти крізь апорії філософського перекладу 2010 №3 Стаття
Перекладання неперекладностей: семіотична проблема і філософський метод 2010 №3 Стаття
«Неперекладність є чинник розвитку філософії» 2010 №3 Інші дискусії
Кількість:
10
2009
Тема круглого столу Рік та випуск Тип публікації
Переклад — міст між різними мовними світами? (на підґрунті філософської герменевтики Г.Ґ. Ґадамера) 2009 №1 Стаття
Кількість:
1