Розширена електронна версія

Наповнення батьківських рубрик по роках

Звіт побудовано на основі даних про 799 пар типу "Публікація + Рубрика сайту", враховуючи, що кожна Публікація може біти віднесена більш ніж до однієї рубрики. Всі публікації підрубрик просумовано по батьківських (наприклад, у рубриці "Практична філософія" сумуються матеріали з рпідрубрик "Філософія права", "Філософія економіки" тощо).
Рубрикація сайту 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Всього публікацій в рубриці
3. Практична філософія 33 17 23 16 41 36 23 15 29 27 16 276
1. Історія філософії, архівні студії, історіографія 23 25 18 19 13 18 15 29 5 15 7 187
2. Теоретична філософія 14 13 14 15 8 3 12 14 10 9 4 116
6. Наукове життя: повідомлення, події, рецензії 10 17 8 14 8 8 10 3 7 3 1 89
4. Саморефлексія сучасної філософської спільноти 1 10 10 2 7 5 15 3 9 4 4 70
5. Перекладацькі студії 1 10 4 3 4 10 3 5 4 44
17 17
Всього публікацій за рік 82 92 77 69 77 70 79 74 63 63 53 799