Розширена електронна версія

Наповнення рубрик та підрубрик по роках

Звіт побудовано на основі даних про 1619 пар типу "Публікація + Рубрика сайту", враховуючи, що кожна Публікація може біти віднесена більш ніж до однієї рубрики. Всі публікації підрубрик просумовано по батьківських (наприклад, у рубриці "Практична філософія" сумуються матеріали з рпідрубрик "Філософія права", "Філософія економіки" тощо).
Базово показано всі рубрики усіх рівнів, тобто інформація, позбавлена сенсу, адже в кожній батьківській рубриці сумуються значення усіх її дітей. Тож, для роботи слід вибрати у фільтрі потрібний масив рубрик одного рівню. Для перевірки: суми мають відповідати сумам зі звіту "Наповнення рубрик по роках".
Рубрикація сайту 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Всього публікацій в рубриці
3. Практична філософія 33 17 23 16 41 36 23 15 29 27 16 276
Сучасна українська філософія 4 5 8 7 3 2 2 19 4 7 61
2. Теоретична філософія 14 13 14 15 8 3 12 14 10 9 4 116
Соціальна філософія, філософія політики та права 19 7 10 2 23 19 16 10 15 21 9 151
Філософія економіки 4 1 1 1 1 8
Естетика, філософія мистецтва та літератури 7 5 11 1 1 4 1 1 31
1. Історія філософії, архівні студії, історіографія 23 25 18 19 13 18 15 29 5 15 7 187
Гносеологія та методологія наукового пізнання 3 1 1 1 3 1 10
Феноменологія, герменевтика, філософія досвіду 10 2 6 2 3 2 4 5 34
Легітимація владних дискурсів. Ідеології 8 4 1 1 2 1 1 18
Філософія СРСР та пострадянських держав 11 4 1 2 5 2 4 29
Філософія мови 1 2 3
Українська філософія 4 8 9 7 5 12 2 19 4 8 78
Семантика та семіотика 1 1 1 3
Сучасна континентальна та англо-американська філософія 5 3 1 2 2 2 3 1 1 20
Філософія політики 3 5 2 2 3 2 3 20
Антична філософія 1 2 2 7 1 7 20
6. Наукове життя: повідомлення, події, рецензії 10 17 8 14 8 8 10 3 7 3 1 89
Тоталітарні студії 1 1 1 3
Біографічні студії 1 2 1 1 2 3 1 4 15
4. Саморефлексія сучасної філософської спільноти 1 10 10 2 7 5 15 3 9 4 4 70
Проблеми націй, національної та культурної ідентичності 1 3 1 4 3 1 1 14
Європейська філософія доби Просвіти та Модерну 2 2 2 1 7
Етика, аксіологія, філософія моралі 2 1 1 1 1 3 5 14
Філософія культури та філософська антропологія 1 1 3 3 8 16
Філософія права 1 1 2 4
Політики пам'яті 1 1 7 1 1 11
5. Перекладацькі студії 1 10 4 3 4 10 3 5 4 44
Середньовічна філософія 3 1 4
Німецька класична філософія 2 1 3
Філософія освіти 4 1 1 5 3 2 1 1 18
Україна: пошук ідентичності та моделі суспільного розвитку 1 4 1 6
Українська філософія до ХХ століття 3 1 1 10 1 16
Логіка 6 2 1 3 2 14
Аналітична філософія 3 6 8 1 18
1 6 4 1 2 4 1 17 36
Cognitive science та філософія свідомості 1 3 4 7 5 3 23
Загальнотеоретичні і методологічні питання 1 1 2
Філософія та інші соціальні інститути 3 2 3 1 9
Глобалізація, міжкультурний діалог, толерантність 6 1 7
Метафізика і онтологія 1 2 1 3 1 8
Філософія науки і техніки 1 1 2
Філософія релігії, релігійна філософія та релігієзнавство 11 9 1 3 1 25
Тенденції суспільства ХХІ століття 1 1 2 2 1 7
Східні філософії 1 4 1 6
Філософська антропологія 1 1
Методологічні питання 1 1
Теорія систем 1 1
Інтелектуали та їх роль у суспільстві 9 1 1 2 13
Філософія воєн, революцій, соціальних конфліктів 3 8 5 5 4 25
Філософія природи та екології 1 1 1 3
Комунікативна філософія 1 1 1 3
Філософія масової культури та повсякденності 2 2
Екзистенційна філософія 1 1
Соціальна філософія 7 4 11
Філософія в публічній сфері 1 1
Широкий та компаративістський контекст 1 1
Всього публікацій за рік 173 162 160 132 164 159 136 169 129 147 88 1619