Розширена електронна версія

Дискусії по роках (перелік)

Доступно 68 матеріалів круглих столів та дискусій.
Операції
2019
Тема круглого столу Рік та випуск Тип публікації
Феноменологічне мислення в українських термінах 2019 №4 Перекладацькі семінари
Нормативність філософського дискурсу: pro et contra 2019 №5 Круглий стіл Філософської думки
Можливості та межі нормативної етикиСемінар-презентація 2019 №5 Інші дискусії
Принципи перекладу твору Секста Емпірика «Піронові підвалини» 2019 №5 Перекладацькі семінари
Шанси та ризики для демократії в Україні після виборів 2019 року 2019 №6 Круглий стіл Філософської думки
До перекладу Авіценової «Книги спасіння» 2019 №6 Перекладацькі семінари
Публічна філософія: освітні та соціальні можливостіКруглий стіл "Філософської думки" 2019 №1 Круглий стіл Філософської думки
Про англомовну психоаналітичну термінологію 2019 №1 Перекладацькі семінари
Усна історія філософії: письмовий формат Круглий стіл «Філософської думки» 2019 №4 Круглий стіл Філософської думки
Кількість:
9
2018
Тема круглого столу Рік та випуск Тип публікації
Ідеологія і утопія. Спадщина марксизму і сучасна політична реальність 2018 №2 Круглий стіл Філософської думки
Інтелектуали і влада: альтернативи досвіду 2018 №3 Круглий стіл Філософської думки
Проблема свободи у східних філософіях: Теоретичні та екзистенційні виміри 2018 №4 Круглий стіл Філософської думки
Перекладаючи Кейнса 2018 №4 Перекладацькі семінари
Про «Антропологію з прагматичного погляду» І. Канта. Семінар Кантівського товариства в Україні 2018 №4 Інші дискусії
Комунікація і політика за доби постправди 2018 №5 Круглий стіл Філософської думки
Дезінформація і пропаґанда за часів постправди 2018 №5 Круглий стіл Філософської думки
«Священна та проклята людина» Джорджо Аґамбена 2018 №5 Перекладацькі семінари
Академічна філософія у вимірі парадигмальних змін 2018 №6 Інші дискусії
Філософські дослідження в Національній академії наук Білорусі 2018 №6 Інші дискусії
Співпраця Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України та філософського факультету КНУ ім. Тараса Шевченка — основа розвитку вітчизняної філософської освіти та науки 2018 №6 Інші дискусії
Історія філософії в системі філософських досліджень 2018 №6 Інші дискусії
До третьої «Критики» Канта 2018 №6 Перекладацькі семінари
Громадянські протести в контексті державотворення. Круглий стіл "Філософської думки" 2018 №1 Круглий стіл Філософської думки
Кількість:
14
2017
Тема круглого столу Рік та випуск Тип публікації
Філософія у публічному просторі: Між академічністю й популярністюКруглий стіл "Філософської думки" 2017 №1 Круглий стіл Філософської думки
Термінологія філософії діалогу Мартина Бубера: між профанністю і сакральністю 2017 №1 Перекладацькі семінари
Революція: Досвід політичних революцій ХХ—ХХІ сторіччя Круглий стіл «Філософської думки» 2017 №2 Круглий стіл Філософської думки
Практична філософія: реальність і можливостіКруглий стіл "Філософської думки" 2017 №3 Круглий стіл Філософської думки
Поняттєво-перекладні аспекти німецької філософської антропології: Український контекст 2017 №3 Перекладацькі семінари
Просвітництво: історія, культура, ідентичністьКруглий стіл "Філософської думки" 2017 №4 Круглий стіл Філософської думки
Європа: політика, право, демократіяКруглий стіл "Філософської думки" 2017 №5 Круглий стіл Філософської думки
Кількість:
7
2016
Тема круглого столу Рік та випуск Тип публікації
Ювілейне засідання Вченої ради Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ 2016 №6 Інші дискусії
Окремі концепти філософування Фридриха Ніцше 2016 №6 Перекладацькі семінари
Philosophy of Mind? — Mind the Gap! 2016 №2 Круглий стіл Філософської думки
Термінологія фундаментальної онтології Мартина Гайдеґера 2016 №2 Перекладацькі семінари
Логічна термінологія: проблема кодифікаціїКруглий стіл часопису "Філософська думка" 2016 №3 Круглий стіл Філософської думки
Проблеми перекладу понять, похідних від слова «Welt», в етиці, практичній філософії та соціології 2016 №3 Перекладацькі семінари
Дискурс Революції Гідності: зміст, структура, методологія дослідженняКруглий стіл "Філософської думки" 2016 №4 Круглий стіл Філософської думки
Аристотель і аристотелізм: 2400 років по тому Круглий стіл "Філософської думки" 2016 №5 Круглий стіл Філософської думки
Підсумкова дискусія 2016 №5 Обговорення круглого столу
Можновладці та громадянське суспільство: виклики для України Круглий стіл "Філософська думка" 2016 №1 Круглий стіл Філософської думки
Переклад як (не)порозуміння. Термінологічна дискусія. What is it like to be a zombie? 2016 №1 Перекладацькі семінари
Кількість:
11
2015
Тема круглого столу Рік та випуск Тип публікації
Чи можлива історія філософії на засадах трансценденталізму? Пам’яті РьодаКруглий стіл Кантівського товариства 2015 №2 Круглий стіл Філософської думки
Війна і суспільствоКруглий стіл «Філософської думки» 2015 №1 Круглий стіл Філософської думки
Переклад як (не)порозуміння. Термінологічна дискусія 2015 №5 Круглий стіл Філософської думки
Кількість:
3
2014
Тема круглого столу Рік та випуск Тип публікації
Ідеології майдану Круглий стіл «Філософської думки» 2014 №6 Круглий стіл Філософської думки
Сучасна модель філософської освітиКруглий стіл Українського філософського фонду і кафедри філософії філософського факультету КНУ ім. Тараса Шевченка 2014 №4 Круглий стіл Філософської думки
Політичний простір і філософський дискурс Круглий стіл «Філософської думки» 2014 №3 Круглий стіл Філософської думки
Інтелектуали у сучасному світі: український контекстКруглий стіл "Філософської думки" 2014 №2 Круглий стіл Філософської думки
Кількість:
4
2013
Тема круглого столу Рік та випуск Тип публікації
Політична леґітимація і насильствоКруглий стіл «Філософської думки» 2013 №2 Круглий стіл Філософської думки
Обличчя релігієзнавства в сучасному світіКруглий стіл «Філософської думки» і «Релігієзнавчих нарисів» 2013 №3 Круглий стіл Філософської думки
Місця пам’яті Круглий стіл "Філософської думки" 2013 №6 Круглий стіл Філософської думки
Місця пам’яті та безпам’ятство в культурі 2013 №6 Обговорення круглого столу
Кількість:
4
2012
Тема круглого столу Рік та випуск Тип публікації
Стан і перспективи українського антикознавстваКруглий стіл «Філософської думки» 2012 №1 Круглий стіл Філософської думки
Релігія і раціональністьКруглий стіл "Філософської думки" 2012 №4 Круглий стіл Філософської думки
Кількість:
2
2011
Тема круглого столу Рік та випуск Тип публікації
Єдність світу і розмаїття культурМатеріали круглого столу українських та російських філософів 2011 №4 Круглий стіл Філософської думки
Справа мислення: пам’ять та відзнакаОбговорення круглого столу 2011 №2 Обговорення круглого столу
Інтелектуальна традиція: проблеми становленняКруглий стіл «Філософської думки» 2011 №2 Круглий стіл Філософської думки
Філософія та література сьогодні: проблема взаємодії чи взаємодія як проблема? Круглий стіл "Філософської думки" 2011 №1 Круглий стіл Філософської думки
Кількість:
4
2010
Тема круглого столу Рік та випуск Тип публікації
Логика за часів перемін: академізм vs прагматизмКруглий стіл «Філософської думки» 2010 №5 Круглий стіл Філософської думки
Влада і реформи в УкраїніКруглий стіл Інституту філософії та Інституту соціології НАНУ 2010 №2 Круглий стіл Філософської думки
«Неперекладність є чинник розвитку філософії» 2010 №3 Інші дискусії
«Неперекладність — природна умова перекладу» 2010 №3 Інші дискусії
«Відчути себе повноправними членами європейської філософської спільноти» 2010 №3 Інші дискусії
Кількість:
5
2009
Тема круглого столу Рік та випуск Тип публікації
Онтологічні засади легітимаціїОбговорення круглого столу 2009 №5 Обговорення круглого столу
Демократична леґітимність Круглий стіл за участю П'єра Розанвалона 2009 №5 Круглий стіл Філософської думки
Естетика в Україні: сьогодення і майбутнєМатеріали круглого столу часопису «Філософська думка» 2009 №6 Круглий стіл Філософської думки
Велика криза та її наслідки Круглий стіл часопису «Філософська думка» 2009 №2 Круглий стіл Філософської думки
Людина у світі грошейМіжнародні філософсько-економічні читання (Львів) 2009 №2 Інші дискусії
Кількість:
5