Розширена електронна версія

Автори за інституціями по роках

Організація 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
_Невідома інституція (Германия) 2 1 1 1
_Невідома інституція (Франція) 4 2 2 1 3
Європейський гуманітарний університет (Вільнюс) 1
Інститут економічних стратегій РАН 1
Інститут літератури ім. Тараса Шевченка 1 1 1
Інститут мистецтвознавства фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського 1
Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України 1 1 1
Інститут соціології НАН України 1 4 1 1 2 2 4
Інститут філософії і соціології Польської академії наук 1 1
Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України 23 19 17 17 13 20 20 24 18 17 22
Академія пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля МНС України 1 1
Вінницький національний технічний університет 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2
Державна академія керівних кадрів культури і мистецтва 1
Донецький національний технічний університет 1 1 2
Дрогобицький педагогічний університет ім. Івана Франка 1
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка 9 4 7 6 13 7 8 12 8 7 8
Київський національний університет театру і телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого 1 1 1 1 1 1 1 1
Львівський національний університет ім. І. Франка 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1
Московський державний університет ім. М.В. Ломоносова 2 2
Науково-видавниче об’єднання «Дух і літера» 2 2 3 4 1 1 4 1 2 2
Науково-теоретичний часопис "Філософська думка" 3 2 2 3 2 3 3 3 2 1 2
Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури 1 1
Національний університет «Києво-Могилянська академія» 11 5 8 7 3 3 4 6 3 2 4
НТУУ «Київський політехнічний інститут» 1 4 1
Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова 2 5 4 6 1 1 1 1 3
Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка. 1 1 1 1 1
Санкт-Петербурзький гуманітарний університет профспілок 1
Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля (Сєвєродонецьк) 1 2 1 1
Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського 1 1 1
Українська греко-католицька церква 1
Університет банківської справи 1
Уральський державний університет 1
Харківська державна академія фізичної культури 1
Центр гуманітарної освіти НАН України 1 1 3 1
Часопис «Соціологія: Теорія. Методи. Маркетинг» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Чернігівський педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка 1
Інститут релігійних наук св. Томи Аквінського 1 2
Батумський державний університет ім. Шота Руставелі 1
Бременський університет 2
Вища школа соціальних наук 1
Київський міжнародний інститут соціології 1
Колеж де Франс 1
Криворізький державний педагогічний університет 1 1 3 2
Міжреґіональна академія управління персоналом 1 1 1
Ніжинський державний університет ім. М. Гоголя 1 1 1 1 1 1
Національна академія наук Грузії 1
Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова 1 2 6 1 1 2 1 2 1
Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова 1
Одеський національний політехнічний університет 3 1
Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля 1
Тбіліський державний університет ім. І. Джавахішвілі 1
Українська інженерно-педагогічна академія 2
Університет ім. Ґриґола Робакідзе 1
Університет Мартина Лютера 1 1 1 1 1 1 1
Університет Саутгемптона 1
Університет Сорбони 1 1
Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва 1 1 1 1
Фонд Гусерля Париж 1
Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. 1 1 2 1 1 1
Інститут археології НАН України 1 1
Інститут політичних і етно-національних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України 1 1 1 2
Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України 1
Інститут філософії РАН 7 2
Вопросы философии 1
День 1
Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара 1 1 1 2
Запорізький національний технічний університет 1 1
Кембріджський університет 1
Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського 1
Національний авіаційний університет 1
Національний дослідницький університет «Вища школа економіки» 1 1
Національний університет "Острозька академія" 1 1
Спілка кінематографістів України 1
Харківська державна академія культури 1 1 1 1
Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна 1 1
Донецький християнський університет 1
Мюнстерський університет 1
Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” 1
Університет Джеймса Медисона 1
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 2
_Невідома інституція (Литва) 1
Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України. 1 1 1
Інститут досліджень культури Литви 1
Інститут філософії НАН Білорусі 4 1
Інститут філософії та права Уральського відділення РАН 1
Амстердамський університет 1
Білоруський державний університет 1
Вільнюській університет 1
Володимирський державний університет 2
Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука. 1
Могильовський державний університет ім. А.А. Кулешова 1
Національний інститут українсько-російських відносин 1
Православний Свято-Тихонівський гуманітарний університет 2
Санкт-Петербурзький державний університет 2
Український католицький університет 1 1
Університет Каліфорнії 1
Університет Нанту 1
Університет Пантеон Асса 1 1
Университет имени Миколаса Рёмериса 1
Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія» 1
_Невідома інституція (Київ) 1 2 1 1
_Невідома інституція (США) 1 2
Інститут історії НАН України 1 2 1
Аналітичний центр Фундація «Відкрите суспільство» 1
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 1
Київський національний лінґвістичний університет 1 1
Кредитна спілка "Схід" 1
Львівська національна музична академія ім. М. Лисенка 1
Міланський державний університет 1
Наукове товариство ім. Т.Шевченка 1
Національна опера України 1
Національна спілка театральних діячів 1
Національний іІнститут стратегічних досліджень 1
Національний університет «Львівська політехніка» 1 1 1
Національний університет фізичного виховання та спорту України 1
Парафія «Усіх тужливих радості» 1
Запорізький державний медичний університет 1 1 1 1 1
Науково-дослідний інститут українознавства МОН України 1 1 1 1 1
Портал «Золоті сторінки України. Луганщина» 1
Український центр економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова. 1
Центр історичної політології 1
Інститут археографії НАН України 1
Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України 1
Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України 1 1
Львівська богословська семінарія 1
Львівський державний університет фізичної культури 1 1
Міжнародний центр молекулярної фізіології НАН України 1
Мала академія наук України 1
Науково-дослідницький центр коґнітивістики Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова 1
Національна академія наук України 2
Національна музична академія України ім. П.І. Чайковського 1
Товариство «Знання» України 1
Центр європейських гуманітарних досліджень» при Національному університеті «Києво-Могилянська академія» 1 1
Чернівецький національний університет ім. Богдана Хмельницького 1
Café philosophique Lviv 1
Café Philosophique [Dnipro] 1
Goethe Institut в Україні 1
Інститут фундаментальних досліджень юстиції (Париж) 1
ГО "Клуб творчої філософії" 1 1
Києво-Могилянська бізнес-школа 2
Національна фундація політичних наук (Франція) 1
Національний університет оборони України. 1
НТУУ «Київський політехнічний університет ім. Ігоря Сікорського» 1
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки 1
Український гуманітарний інститут 1
Університет Пікардії ім. Ж. Верна (Ам’єн) 1
Центр Ганса Йонаса 1
Інститут історії НАНУ 1
Інститут сходознавства НАН України 1
Інститут теоретичної фізики імені М.М. Боголюбова НАН України 1 1
Громадська організаця «Детектор медіа» 1
Громадянський рух "Відсіч" 1
Київська школа економіки 1
Конґрес національних громад України 1
Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 1
Центр UA 1
Центр прикладних політичних досліджень "Пента" 1