Розширена електронна версія

Автори за інституціями (середнє)

Я не знаю, почему тут итоговая сумма 401, а в точно такой же таблице по типам институций - 399. Еще страннее, что итоги второй пары аналогичных таблиц, но в динамике по годам, совпадают! Наверное, это не ошибка, и есть какой-то ответ, но я задолбалась его искать!
Організація Кількість авторівсортувати за зростанням
Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України 65
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка 37
Національний університет «Києво-Могилянська академія» 26
Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова 14
_Невідома інституція (Франція) 11
Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова 9
Львівський національний університет ім. І. Франка 9
Інститут філософії РАН 8
Інститут соціології НАН України 8
Науково-видавниче об’єднання «Дух і літера» 7
НТУУ «Київський політехнічний інститут» 6
_Невідома інституція (Германия) 5
Криворізький державний педагогічний університет 4
Науково-теоретичний часопис "Філософська думка" 4
Центр гуманітарної освіти НАН України 4
Одеський національний політехнічний університет 4
Московський державний університет ім. М.В. Ломоносова 4
Інститут філософії НАН Білорусі 4
Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка. 3
Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара 3
_Невідома інституція (Київ) 3
Інститут політичних і етно-національних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України 3
Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля (Сєвєродонецьк) 3
Вінницький національний технічний університет 3
Інститут історії НАН України 3
Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України. 3
Український католицький університет 2
Київський національний університет театру і телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого 2
Національний дослідницький університет «Вища школа економіки» 2
Православний Свято-Тихонівський гуманітарний університет 2
Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. 2
Інститут літератури ім. Тараса Шевченка 2
Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна 2
Науково-дослідний інститут українознавства МОН України 2
Санкт-Петербурзький державний університет 2
Донецький національний технічний університет 2
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 2
Національний університет "Острозька академія" 2
Університет Мартина Лютера 2
Інститут релігійних наук св. Томи Аквінського 2
Національна академія наук України 2
_Невідома інституція (США) 2
Бременський університет 2
Києво-Могилянська бізнес-школа 2
Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського 2
Університет Сорбони 2
Володимирський державний університет 2
Інститут філософії і соціології Польської академії наук 2
Українська інженерно-педагогічна академія 2
Інститут археології НАН України 2
Харківська державна академія культури 1
Мюнстерський університет 1
Національний інститут українсько-російських відносин 1
Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України 1
Громадянський рух "Відсіч" 1
Харківська державна академія фізичної культури 1
Ніжинський державний університет ім. М. Гоголя 1
Національний авіаційний університет 1
Інститут досліджень культури Литви 1
Портал «Золоті сторінки України. Луганщина» 1
Інститут філософії та права Уральського відділення РАН 1
Український центр економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова. 1
День 1
Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія» 1
Колеж де Франс 1
Наукове товариство ім. Т.Шевченка 1
Café philosophique Lviv 1
Інститут економічних стратегій РАН 1
Інститут фундаментальних досліджень юстиції (Париж) 1
Університет ім. Ґриґола Робакідзе 1
Державна академія керівних кадрів культури і мистецтва 1
Конґрес національних громад України 1
Café Philosophique [Dnipro] 1
Санкт-Петербурзький гуманітарний університет профспілок 1
Академія пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля МНС України 1
Університет банківської справи 1
Кредитна спілка "Схід" 1
Goethe Institut в Україні 1
Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” 1
Інститут мистецтвознавства фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського 1
Амстердамський університет 1
Університет Джеймса Медисона 1
Науково-дослідницький центр коґнітивістики Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова 1
Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України 1
Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 1
Аналітичний центр Фундація «Відкрите суспільство» 1
Університет Каліфорнії 1
Донецький християнський університет 1
Центр UA 1
Львівська богословська семінарія 1
Спілка кінематографістів України 1
Білоруський державний університет 1
Дрогобицький педагогічний університет ім. Івана Франка 1
Запорізький державний медичний університет 1
Центр європейських гуманітарних досліджень» при Національному університеті «Києво-Могилянська академія» 1
Львівська національна музична академія ім. М. Лисенка 1
Національна академія наук Грузії 1
_Невідома інституція (Литва) 1
Національний університет «Львівська політехніка» 1
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки 1
Батумський державний університет ім. Шота Руставелі 1
Університет Нанту 1
Запорізький національний технічний університет 1
Центр історичної політології 1
Львівський державний університет фізичної культури 1
Національний університет оборони України. 1
Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України 1
Університет Пікардії ім. Ж. Верна (Ам’єн) 1
Кембріджський університет 1
Центр Ганса Йонаса 1
Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури 1
Національний університет фізичного виховання та спорту України 1
Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля 1
Вільнюській університет 1
Університет Пантеон Асса 1
Університет Саутгемптона 1
Міжнародний центр молекулярної фізіології НАН України 1
Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського 1
Європейський гуманітарний університет (Вільнюс) 1
Інститут сходознавства НАН України 1
Київська школа економіки 1
Центр прикладних політичних досліджень "Пента" 1
Міжреґіональна академія управління персоналом 1
Національна музична академія України ім. П.І. Чайковського 1
НТУУ «Київський політехнічний університет ім. Ігоря Сікорського» 1
Інститут теоретичної фізики імені М.М. Боголюбова НАН України 1
Тбіліський державний університет ім. І. Джавахішвілі 1
Вища школа соціальних наук 1
Университет имени Миколаса Рёмериса 1
Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука. 1
Часопис «Соціологія: Теорія. Методи. Маркетинг» 1
Міланський державний університет 1
Національна опера України 1
Інститут історії НАНУ 1
Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова 1
Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України 1
Товариство «Знання» України 1
Уральський державний університет 1
Київський міжнародний інститут соціології 1
Чернівецький національний університет ім. Богдана Хмельницького 1
Мала академія наук України 1
Національна спілка театральних діячів 1
Інститут археографії НАН України 1
Вопросы философии 1
Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва 1
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 1
Чернігівський педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка 1
Могильовський державний університет ім. А.А. Кулешова 1
Національна фундація політичних наук (Франція) 1
Українська греко-католицька церква 1
ГО "Клуб творчої філософії" 1
Фонд Гусерля Париж 1
Київський національний лінґвістичний університет 1
Національний іІнститут стратегічних досліджень 1
Парафія «Усіх тужливих радості» 1
Український гуманітарний інститут 1
Громадська організаця «Детектор медіа» 1
Кількість:
157
Загалом:
408