Інститут філософії - 70 років

Знайдено 10 публікацій в рубриці Інститут філософії - 70 років.
Публікація Рік та випуск Сторінки
Бистрицький Євген, Пирожков Сергій, Смолій Валерій, Бугров Володимир, Конверський Анатолій, Довгий Станіслав, Толочко Петро, Рафальський Олег, Шемшученко Юрій, Сулима Микола, Василашко Василь, Маврін Олександр
Ювілейне засідання Вченої ради Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ
2016 №6
8
-12
Бистрицький Євген
Епістема відділу філософії культури, етики і естетики
2016 №6
13
-19
Андрос Євген
Відділ філософської антропології: філософське знання як форма самовизначення людини у світі
2016 №6
20
-26
Єрмоленко Анатолій
Відділ соціальної філософії: історія, здобутки, перспективи
2016 №6
27
-29
Васильченко Андрій, Кузнєцов Володимир
Відділ логіки та методології науки: від наук про природу до наук про людину
2016 №6
30
-33
Йосипенко Сергій
Відділ історії філософії України: від філософів Давньої України до сьогодення
2016 №6
34
-37
Лях Віталій
Відділ історії зарубіжної філософії: здобутки і перспективи
2016 №6
38
-44
Фадєєв Володимир
Відділ філософських проблем етносу та нації: актуальні проблеми крізь призму міждисциплінарного підходу
2016 №6
45
-47
Кисельов Олег
«На периферії»: науковий атеїзм у структурі Інституту філософії
2016 №6
48
-53
Ткачук Марина
«70 років — початок доби зрілості»
2016 №6
140
-142