Розширена електронна версія

Доля одного журналу в українських реаліях
Розмова із К. Зборовською, В. Дмитриченком та М. Семеновим

Анотація: 

Головний редактор журналу «Sententiae» О,Хоми розповідає колеґам історію створення видання та просування до реєстрації у наукометричній базі Scopus. Обговорення відбувається в контексті функціювання наукової періодики в Україні.

Abstract: 
Oleh Homa, editor-in-chief of “Sententiae” journal, tells the story of creation of the journal and its path towards registration in the Scopus scientometric database. The story is presented in the context of the common situation in the sphere of scientific periodicals in Ukraine.
982
Постійна адреса матеріалу
http://journal.philosophy.ua/node/7661
Як цитувати
Хома Олег, Зборовська Ксенія (2017). Доля одного журналу в українських реаліях . Розмова із К. Зборовською, В. Дмитриченком та М. Семеновим . Філософська думка, №6. с. 38-55.
Завантажити: