Розширена електронна версія

Аналітика

На цій сторінці доступні аналітичні інструменти, які ви можете застосувати до матеріалів часопису “Філософська Думка” за 2009-2019 роки.  

Перші результати застосування аналітичної системи подано у статті Ясна Іламі (2017). Філософський журнал у дзеркалі статистики: 2009–2017 . Філософська думка, №6. с. 56-75 та в розширеному аналітичному звіті

УВАГА! Розділ перебуває на етапі розробки. Зеленим позначено готові й перевірені на достовірність звіти. Жовтим - звіти, що перевірено на достовірність у межах застосованого алгоритму, але сам алгоритм потребує доопрацювання. Помаранчевим виділено звіти, які планується зробити.

 

Демографія авторів

 1. Автори по роках (перелік). Дає можливість будувати поіменні списки авторів за кожний рік, зокрема для аналізу співвідношення постійних та нових авторів. Є можливість фільтрації за типами публікацій.
 2. Автори по роках (кількість). Просто підрахунок кількості авторів по роках.
 3. Автори за статтю по роках. Річна динаміка гендерного складу авторів. Є можливість фільтрації за типами публікацій. Тут же ще один звіт: Автори за статтю (за всі роки).
 4. Автори за науковим ступенем по роках. Річна динаміка складу авторів за науковим ступенем з можливістю деталізації за статтю авторів.
 5. Автори за статтю і науковим ступенем. Статичний звіт, що демонструє структуру авторського складу по наукових ступенях окремо серед чоловіків та жінок. Є можливість деталізації по роках.
 6. Автори за дисциплінарними галузями. Річна динаміка складу авторів за дисциплінарною галуззю та статтю авторів.
 7. Унікальні автори за дисциплінарними галузями. Звіт працює, поки дані про дисциплінарну галузь прив'язані до автора. Потім можна буде розраховувати тільки кількість залучень представників кожної галузі до публікацій (такий звіт вже є). Є можливість деталізації за типами публікацій, що зроблені авторами.

Географія авторів

 1. Географія авторів. Тут два статичні звіти: про кількість авторів: 1) по країнах, 2) по містах із групуванням за країнами -  обидва з можливістю деталізації за статтю авторів. Тут же візуалізація на географічній мапі.
 2. Автори за країнами по роках. Річна динаміка авторів з різних країн у двох представленнях: Лінійний звіт та Зведена таблиця, обидві з можливістю деталізації за статтю авторів.
 3. Автори за містами по роках. Річна динаміка авторів з різних міст з можливістю деталізації за статтю авторів.
 4. Автори за типами інституцій. Статичний зріз представленості різних типів інституцій через авторів журналу. у двох варіантах: Статичний за весь час та Динаміка по роках. Є можливість деталізації по статях авторів.
 5. Автори за інституціями. Зріз представленості конкретних інституцій через авторів журналу у двох варіантах: Статичний за весь час та Динаміка по роках. Є можливість деталізації по статях авторів.

Публікаційна активність

 1. Кількість публікацій по роках. Просто кількість публікацій. Є можливість фільтрації за типами публікацій.
 2. Публікації за авторами по роках. Річна динаміка кількості публікацій кожного автора.
 3. Публікації за статтю авторів по роках. Річна динаміка долі публікацій жінок та чоловіків в загальній кількості публікацій. Є можливість фільтрації за типами публікацій.
 4. Публікації за науковим ступенем авторів по роках. Річна динаміка долі публікацій авторів із різним науковим ступенем в загальній кількості публікацій. Є можливість деталізації за статтю авторів і типами публікацій.
 5. Залученість авторів у професійний діалог. Статичний аналіз діяльності авторів у розрізі таких видів активності: авторські публікації; переклади іншомовних праць; рецензії на праці цього автора; кількість випусків за науковою редакцією. 

Структурний аналіз

 1. Обсяг і наклади по випусках. Динаміка обсягів і накладів сумарно по роках із підведенням підсумків по роках.
 2. Обсяг і наклади по роках. Динаміка обсягів і накладів сумарно по роках. 
 3. Публікації за типами по роках. Дозволяє проаналізувати, яку долю в загальній кількості публікації посідають матеріали різних типів (статті, матеріали круглих столів, рецензії, переклади, наукові повідомлення тощо), а також простежити динаміку цієї структури по роках. 
 4. Публікації по типах з номерами сторінок та фільтром по роках. Потрібно, щоб розраховувати обсяг різних типів матеріалів в річному обсязі журналу.
 5. Дискусії по типах і роках. Перший варіант - перелік, дозволяє проаналізувати тематичну динаміку круглих столів, а також виявити фахівців, що найчастіше стають науковими редакторами тематичних випусків. Другий варіант - крос-таблиця. Є також версія для користувачів.
 6. Наукові повідомлення за типами по роках.
 7. Рецензії. Дозволяє виявити праці та авторів, яким присвячують найбільше рецензій, а також найбільш активних рецензентів.
 8. Переклади. Дозволяє виявити мови, переклади з яких найчастіше друкують у часописі; авторів, праці яких перекладають найактивніше, а також найбільш активних перекладачів.
 9. Переклади за мовами по роках. Річна динаміка кількості перекладів з кожної мови.

Тематичний аналіз

 1. Наповнення рубрик батьківського рівню по роках. Зведена таблиця кількості публікацій в кожній батьківській рубриці з динамікою по роках. Є можливість деталізації за типами публікацій. Дозволяє проаналізувати актуальність та популярність тих чи інших тем чи галузей філософії в річній динаміці.
 2. Наповнення усіх рубрик та підрубрик по роках. Є можливість деталізації по типах публікацій.
 3. Рефлексії. Матеріали з рубрики "Саморефлексія філософської спільноти" - сторінка для користувачів.
 4. Термінологічні студії. Два варіанти: 1) Перелік з групуванням по роках та можливістю деталізації по типах публікацій та 2) Крос-таблиця по типах публікацій та роках.
 5. Географія історико-філософських досліджень з динамікою по роках (тільки для історії української філософії).
 6. Біографічні дослідження. Два варіанти. 1) Перелік публікацій із зазначенням персон, котрим вони присвячені, із групуванням по роках. 2) Крос-таблиця по персонах, яким присвячено публікації, та роках. Є можливість деталізації обох звітів за типом публікації та тематикою досліджень.
 7. Кількість тегів по словнику "Ключові слова" з можливістю деталізації по роках. 
 8. Публікації по персоналіях. Зведена таблиця публікацій різних типів, присвячених представникам української філософії. Дозволяє виявити українських філософів, особистості та концепції яких найактивніше досліджують, а також найактивніших авторів таких публікацій.