Бурковський Ігор

Кандидат філологічних наук, маґістр філософії, старший науковий співробітник відділу загального мовознавства Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.