Нестерова Марія

Кандидат філософських наук, завідувач лабораторії соціальних вимірів коґнітивістики Науково-дослідницького центру коґнітивістики Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.