Вимоги до авторів

Ви можете запропонувати матеріали для публікації у часописі "Філософська думка", надіслав їх на електронну скриньку редакції (f_dumka@ukr.net), або за допомогою цієї форми. Готуючи матеріали, будь ласка, дотримуйтесь вимог до авторів:

 1. Редакція приймає матеріали у вигляді машинописних або роздрукованих текстів (2 примірники, через 1,5—2 інтервали, кг 12—14) та в електронній версії, записаній на дискеті чи інших зйомних носіях (із роздруківкою) або надісланій електронною поштою на адресу редакції (електронний документ у форматі MS Word-97–2000 без позиціювання та переносів, шрифт — Times New Roman, за винятком символьних шрифтів у формулах).
 2. Необхідно подати україномовну та англомовну анотацію статті із викладом головних методологічних і методичних засад дослідження, його результатів та висновків (обсяг — близько 0,7 стандартної машинописної сторінки, або 1200 знаків), а також зазначити дисципліну, до якої належить стаття, й навести ключові слова українською та англійською мовами.
 3. Прізвище, ім’я, по батькові, контактний телефон та email автора, а також відомості про його місце роботи (з повною адресою), посаду, науковий ступінь і сферу дослідницьких інтересів слід подати на супровідній сторінці, де слід на-вести також ім’я та прізвище автора латиницею (за на явними документами, наприклад, за закордонним паспортом).
 4. Бібліографічні відомості належить подавати наприкінці статті у вигляді списку літератури за абеткою (спочатку джерела, надруковані кирилицею, потім — латиницею, решту іншомовних джерел — у латинській транслітерації). Посилання на джерела слід наводити у тексті в дужках за міжнародними стандартами (напр.: [Бурбакі, 1978: т.1, с.1]), а коментарі — у посторінкових виносках із послідовною нумерацією.
 5. До цитат, що їх переклав автор, слід додати відповідні фраґменти мовою ориґіналу.
 6. Якщо стаття містить ілюстрацій матеріал (таблиці, графіки, діаграми, рисунки тощо), кожен такий матеріал має бути поданий із відповідним підписом в електронному вигляді: таблиці, графіки та діаграми — у форматах Excel, рисунки — у форматах CorelDraw чи Adobe Illustrator (імпортовані у Word ілюстрації не придатні для подальшої роботи).
 7. Редакція рукописи не рецензує і не повертає. Експертиза редакційної колеґії має суто внутрішньоредакційне призначення.
 8. Автор не має права передавати в інші видання прийняті редакцією та ухвалені редколеґією до друку матеріали.
 9. Статті за підписами авторів висловлюють їхні погляди, які можуть не збігатися з позицією редакційної колеґії.
 10. Редакція має право скорочувати статті та робити літературне редаґування.
 11. Надання матеріалів редакції часопису передбачає згоду на публікацію в друкованому вигляді у часописі та в електронній версії на сайті часопису, а також у виданнях, з якими редакція укладає відповідні угоди.

Детальніше:

 

Перелік рубрик

(в алфавітному порядку)

 • Ergo cogito
 • In memoriam
 • Естетика
 • Етика і філософія моралі
 • Історія світової філософії
 • Історія української філософії
 • Кафедра
 • Класичні першоджерела
 • Лабораторія сучасної гуманітирастики
 • Логіка, методологія і філософія науки
 • На вільну тему
 • Наукове життя
 • Онтологія і гносеологія
 • Панорама сучасної світової філософії
 • Політична філософія
 • Про книги
 • Ремінісценції світової культури
 • Роздуми над книгою
 • Саморефлексія філософського дискурсу
 • Соціальна філософія і філософія історії
 • Теоретична філософія
 • Філософія екології
 • Філософія економіки
 • Філософія мови
 • Філософія освіти
 • Філософія права
 • Філософія релігії
 • Філософська антропологія і філософія культури

Інформація для читачів

Згідно редакційної політики, у відкритому доступі знаходяться матеріали журналу, опубліковані рік та більше тому. Повнотекстові версії матеріалів річної давності розміщуються раз на два місяці, в день виходу поточного числа журналу.

Матеріали поточного року доступні лише у вигляді анотацій та бібліографічних переліків.