Розширена електронна версія

2019 №5

Тема випуску: 
Нормативність філософського дискурсу
Науковий редактор тематичного випуску : 
Обсяг випуску: 
10.89 ум. друк. арк.
Публікація Рубрика Сторінки Наявність відкритому доступі Розширена версія
До читачів 4 - 4 Є у відкритому доступі pdf
Переднє слово 5 - 5 Є у відкритому доступі pdf
Нормативність філософського дискурсу: pro et contra
Баумейстер Андрій, Білий Олег, Бойченко Михайло, Васильченко Андрій, Дахній Андрій, Йосипенко Сергій, Кобець Роман, Култаєва Марія, Навроцький Володимир, Панич Олексій, Сепетий Дмитро, Синиця Андрій, Шрамко Ярослав
Тема числа 6 - 20 Є у відкритому доступі pdf
Нормативна когерентність філософського дискурсу
Єрмоленко Анатолій
Статті 21 - 28 Є у відкритому доступі pdf
Філософський дискурс: комунікація і норма
Бистрицький Євген
Статті 29 - 39 Є у відкритому доступі pdf
Теорія значення, деференція і нормативність
Вяткіна Наталія
Статті 40 - 51 Є у відкритому доступі pdf
Чи є нормативною наука логіка і як вона може нею бути?
Хоменко Ірина, Шрамко Ярослав
Статті 52 - 63 Є у відкритому доступі pdf
Спір про філософський нормативізм у контексті проблеми обґрунтування: Ганс Альберт versus Вольфґанґ Кульман
Карачевцева Лариса
Есеї 64 - 68 Є у відкритому доступі pdf
Можливості та межі нормативної етики
Семінар-презентація
Білий Олег, Волковський Володимир, Жулай Валерій, Кисельов Олег, Пролеєв Сергій, Филипович Людмила, Шевченко Віталій, Нечипоренко Віталій, Хома Олег, Бучма Олег, Титаренко Віта
Наукове життя 69 - 89 Є у відкритому доступі pdf
Парадокси концепту ідентичності: минуле та сучасність
Йосипенко Оксана
Соціальна філософія 90 - 102 Є у відкритому доступі pdf
«Інакшість» у соціальному просторі міста
Тихомірова Фаріда
Статті 103 - 116 Є у відкритому доступі pdf
Нотатки про світ, який ховається
Нівня Ганна
Есеї 117 - 120 Є у відкритому доступі pdf
Принципи перекладу твору Секста Емпірика «Піронові підвалини»
Кебуладзе Вахтанґ, Звонська Леся, Панич Олексій
Наукове життя 121 - 134 Є у відкритому доступі pdf