Розширена електронна версія

2019 №1

Тема випуску: 
Філософія у публічному просторі'
Науковий редактор тематичного випуску : 
Обсяг випуску: 
10.56 ум. друк. арк.
Публікація Рубрика Сторінки Наявність відкритому доступі Розширена версія
Зміст 2 - 3 Є у відкритому доступі pdf
До читачів 4 - 4 Є у відкритому доступі pdf
Переднє слово 5 - 5 Є у відкритому доступі pdf
Публічна філософія: освітні та соціальні можливості
Круглий стіл "Філософської думки"
Пролеєв Сергій, Єрмоленко Анатолій, Хома Олег, та ін.
Філософія в публічному просторі 6 - 39 Є у відкритому доступі pdf
Перший Всеукраїнський конкурс філософських стартапів
Ясна Іламі
Філософія в публічному просторі 40 - 59 Є у відкритому доступі доступна pdf
Про Гайдеґерове поняття онтології
Кобець Роман
Теоретична філософія 60 - 73 Є у відкритому доступі pdf
Що таке класична філософія? Підходи до розуміння класики і проблема їх релевантності
Панафідіна Оксана
Теоретична філософія 74 - 86 Є у відкритому доступі pdf
Антропологічна утопія Третього Райху та її філософсько-педагогічні імплікації. Стаття перша
Передумови виникнення та амбіції задуму
Култаєва Марія
Політична філософія 87 - 102 Є у відкритому доступі pdf
Мова Третього Райху. Нотатки філолога
Клемперер Віктор
Пер. з німецька: Култаєва Марія
Політична філософія 103 - 105 Є у відкритому доступі pdf
Forty years after: reconsidering the problem of Descartes’s Natural Institution theory vs the Coextension theory
Сепетий Дмитро
Історія філософії 106 - 119 Є у відкритому доступі pdf
Про англомовну психоаналітичну термінологію
Буцикін Єгор, Кебуладзе Вахтанґ, Кочерга Ольга, Менжулін Вадим
Лабораторія наукового перекладу 120 - 123 Є у відкритому доступі pdf
Пам’яті Петра Йолона (1933–2019) Ad memoriam 124 - 125 Є у відкритому доступі pdf
Пам’яті Володимира Купліна (1948–2019) Ad memoriam 126 - 127 Є у відкритому доступі pdf
Покажчик статей, надрукованих у часопису «Філософська думка» 2018 року 128 - 130 Є у відкритому доступі pdf