Розширена електронна версія

2018 №6

Тема випуску: 
Академічна філософія
Науковий редактор тематичного випуску : 
Публікація Рубрика Сторінки Наявність відкритому доступі Розширена версія
Зміст 2 - 3 Є у відкритому доступі pdf
До читачів 4 - 4 Є у відкритому доступі pdf
Переднє слово 5 - 5 Є у відкритому доступі pdf
Академічна філософія у вимірі парадигмальних змін
Єрмоленко Анатолій
Академічна філософія 6 - 11 Є у відкритому доступі pdf
Філософські дослідження в Національній академії наук Білорусі
Лазаревич Анатолій
Академічна філософія 11 - 13 Є у відкритому доступі pdf
Співпраця Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України та філософського факультету КНУ ім. Тараса Шевченка — основа розвитку вітчизняної філософської освіти та науки
Конверський Анатолій
Академічна філософія 14 - 20 Є у відкритому доступі pdf
Історія філософії в системі філософських досліджень
Йосипенко Сергій
Академічна філософія 21 - 25 Є у відкритому доступі pdf
Науковий атеїзм в Академії наук УРСР за постсталінської доби: між дослідженнями та пропаґандою
Кисельов Олег
З історії Інституту філософії 26 - 39 Є у відкритому доступі pdf
Науковий атеїзм в Академії наук УРСР за постсталінської доби: між дослідженнями та пропаґандою
Шеремета Оксана
З історії Інституту філософії 40 - 57 Є у відкритому доступі pdf
Специфіка історико-філософських досліджень Інституту філософії АН УРСР у 1980-х рр.
Самчук Роман
З історії Інституту філософії 58 - 69 Є у відкритому доступі pdf
Цивілізаційні кризи і соціальний проґрес. Україна
Попович Мирослав
Цивілізаційний вибір України 70 - 83 Є у відкритому доступі pdf
Цивілізаційні кризи і соціальний проґрес. Україна
Пролеєв Сергій
Цивілізаційний вибір України 84 - 100 Є у відкритому доступі pdf
Екологічна парадигма цивілізаційних трансформацій
Гардашук Тетяна
Цивілізаційний вибір України 101 - 117 Є у відкритому доступі pdf
До третьої «Критики» Канта
Бурковський Ігор, Єрмоленко Анатолій, Кебуладзе Вахтанґ, Терлецький Віталій
Лабораторія наукового перекладу 118 - 124 Є у відкритому доступі pdf
Загальні збори Відділення історії, філософії та права: з нагоди 100-річчя від часу заснування Національної академії наук України Наукове життя 125 - 126 Є у відкритому доступі pdf
І Всеукраїнський конкурс філософських стартапів: офіційні підсумки Наукове життя 127 - 130 Є у відкритому доступі pdf