Розширена електронна версія

2018 №3

Тема випуску: 
Інтелектуали і влада
Науковий редактор тематичного випуску : 
Обсяг випуску: 
9.75 ум. друк. арк.
Публікація Рубрика Сторінки Наявність відкритому доступі Розширена версія
До читачів 4 - 4 Є у відкритому доступі pdf
Переднє слово 5 - 5 Є у відкритому доступі pdf
Інтелектуали і влада: альтернативи досвіду
Войтович Радмила, Білий Олег, Головаха Євген, Бойченко Михайло, Єрмоленко Анатолій, Іващенко Іван, Кононенко Тарас, Пролеєв Сергій, Хома Олег, Шашкова Людмила
Тема числа 6 - 36 Є у відкритому доступі pdf
Концептуальні метаморфози ідеї Просвітництва в сучасній соціальній філософії
Тур Микола
Соціальна філософія 37 - 47 Є у відкритому доступі pdf
Українська ідентичність: історико-культурні ретроспективи та сучасні перспективи
Кислюк Костянтин
Соціальна філософія 48 - 65 Є у відкритому доступі pdf
Два типи моральних рішень
Надурак Віталій
Соціальна філософія 66 - 78 Є у відкритому доступі pdf
Громадянське самовизначення та громадянський етос
Мулярчук Євген
Соціальна філософія 79 - 89 Є у відкритому доступі pdf
Consciousness and personal identity
Carlos Jomo Correia
Philosophy of Mind 90 - 104 Є у відкритому доступі pdf
Сучасні тенденції розвитку англомовної герменевтичної традиції
Загороднюк Вячеслав
Сучасна гуманітаристика 105 - 114 Є у відкритому доступі pdf
Переклад твору Фридриха Ніцше «Ранкова зоря»
Андрущенко Ігор, Богачов Андрій, Кебуладзе Вахтанґ
Лабораторія наукового перекладу 115 - 119 Є у відкритому доступі pdf