2016 №6

Тема випуску: 
Інститут філософії - 70 років
Обсяг випуску: 
10.73 ум. друк. арк.
Наклад випуску: 
469 примірників
Завантажити випуск повністю : 
Публікація Рубрика Сторінки
Зміст 2 - 5
До читачів 6 - 6
Переднє слово 7 - 7
Бистрицький Євген, Пирожков Сергій, Смолій Валерій, Бугров Володимир, Конверський Анатолій, Довгий Станіслав, Толочко Петро, Рафальський Олег, Шемшученко Юрій, Сулима Микола, Василашко Василь, Маврін Олександр
Ювілейне засідання Вченої ради Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ
Інститут філософії - 70 років 8 - 12
Бистрицький Євген
Епістема відділу філософії культури, етики і естетики
Інститут філософії - 70 років 13 - 19
Андрос Євген
Відділ філософської антропології: філософське знання як форма самовизначення людини у світі
Інститут філософії - 70 років 20 - 26
Єрмоленко Анатолій
Відділ соціальної філософії: історія, здобутки, перспективи
Інститут філософії - 70 років 27 - 29
Васильченко Андрій, Кузнєцов Володимир
Відділ логіки та методології науки: від наук про природу до наук про людину
Інститут філософії - 70 років 30 - 33
Йосипенко Сергій
Відділ історії філософії України: від філософів Давньої України до сьогодення
Інститут філософії - 70 років 34 - 37
Лях Віталій
Відділ історії зарубіжної філософії: здобутки і перспективи
Інститут філософії - 70 років 38 - 44
Фадєєв Володимир
Відділ філософських проблем етносу та нації: актуальні проблеми крізь призму міждисциплінарного підходу
Інститут філософії - 70 років 45 - 47
Кисельов Олег
«На периферії»: науковий атеїзм у структурі Інституту філософії
Інститут філософії - 70 років 48 - 53
Йолон Петро
Знакова роль Павла Копніна в переломний період діяльності Інституту філософії (стаття перша)
Постаті 54 - 66
Козловський Віктор
Володимир Шинкарук: існую, отже, мислю
Постаті 67 - 75
Бистрицький Євген
Вадим Іванов: онтологія радянського марксизму (стаття 1)
Постаті 76 - 86
Єрмоленко Анатолій
Філософія Василя Лісового у контексті сучасних філософських досліджень
Постаті 87 - 97
Андрос Євген
Про творчу спадщину Віталія Табачковського
Постаті 99 - 105
Лой Анатолій
Олександр Яценко: приречений на відкритість
Постаті 106 - 112
Ткачук Марина
Інститут філософії в інтелектуальній біографії Вілена Горського
Постаті 113 - 121
Лютий Тарас
Сенсожиттєвий універсум Сергія Кримського
Постаті 122 - 129
Малахов Віктор
Володимир Мазепа: до згадки
Постаті 130 - 136
Головаха Євген
До 100-річчя Івана Петровича Головахи як одного з фундаторів інституту
Постаті 137 - 139
Ткачук Марина
«70 років — початок доби зрілості»
Інститут філософії - 70 років 140 - 142
Кебуладзе Вахтанґ, Лютий Тарас
Окремі концепти філософування Фридриха Ніцше
Український переклад термінології німецької гуманітаристики 143 - 144