2016 №6

Тема випуску: 
Інститут філософії - 70 років
Обсяг випуску: 
10.73 ум. друк. арк.
Наклад випуску: 
469 примірників
Завантажити випуск повністю : 
Публікація Рубрика Сторінки
Зміст 2 - 5
До читачів 6 - 6
Переднє слово 7 - 7
Ювілейне засідання Вченої ради Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ
Бистрицький Євген, Пирожков Сергій, Смолій Валерій, Бугров Володимир, Конверський Анатолій, Довгий Станіслав, Толочко Петро, Рафальський Олег, Шемшученко Юрій, Сулима Микола, Василашко Василь, Маврін Олександр
Інститут філософії - 70 років 8 - 12
Епістема відділу філософії культури, етики і естетики
Бистрицький Євген
Інститут філософії - 70 років 13 - 19
Відділ філософської антропології: філософське знання як форма самовизначення людини у світі
Андрос Євген
Інститут філософії - 70 років 20 - 26
Відділ соціальної філософії: історія, здобутки, перспективи
Єрмоленко Анатолій
Інститут філософії - 70 років 27 - 29
Відділ логіки та методології науки: від наук про природу до наук про людину
Васильченко Андрій, Кузнєцов Володимир
Інститут філософії - 70 років 30 - 33
Відділ історії філософії України: від філософів Давньої України до сьогодення
Йосипенко Сергій
Інститут філософії - 70 років 34 - 37
Відділ історії зарубіжної філософії: здобутки і перспективи
Лях Віталій
Інститут філософії - 70 років 38 - 44
Відділ філософських проблем етносу та нації: актуальні проблеми крізь призму міждисциплінарного підходу
Фадєєв Володимир
Інститут філософії - 70 років 45 - 47
«На периферії»: науковий атеїзм у структурі Інституту філософії
Кисельов Олег
Інститут філософії - 70 років 48 - 53
Знакова роль Павла Копніна в переломний період діяльності Інституту філософії (стаття перша)
Йолон Петро
Постаті 54 - 66
Володимир Шинкарук: існую, отже, мислю
Козловський Віктор
Постаті 67 - 75
Вадим Іванов: онтологія радянського марксизму (стаття 1)
Бистрицький Євген
Постаті 76 - 86
Філософія Василя Лісового у контексті сучасних філософських досліджень
Єрмоленко Анатолій
Постаті 87 - 97
Про творчу спадщину Віталія Табачковського
Андрос Євген
Постаті 99 - 105
Олександр Яценко: приречений на відкритість
Лой Анатолій
Постаті 106 - 112
Інститут філософії в інтелектуальній біографії Вілена Горського
Ткачук Марина
Постаті 113 - 121
Сенсожиттєвий універсум Сергія Кримського
Лютий Тарас
Постаті 122 - 129
Володимир Мазепа: до згадки
Малахов Віктор
Постаті 130 - 136
До 100-річчя Івана Петровича Головахи як одного з фундаторів інституту
Головаха Євген
Постаті 137 - 139
«70 років — початок доби зрілості»
Ткачук Марина
Інститут філософії - 70 років 140 - 142
Окремі концепти філософування Фридриха Ніцше
Кебуладзе Вахтанґ, Лютий Тарас
Український переклад термінології німецької гуманітаристики 143 - 144