2016 №6

Тема випуску: 
Інститут філософії - 70 років
Обсяг випуску: 
10.73 ум. друк. арк.
Наклад випуску: 
469 примірників
Завантажити випуск повністю : 
Публікація Рубрика Сторінки
Зміст 2 - 5 pdf
До читачів 6 - 6 pdf
Переднє слово 7 - 7 pdf
Ювілейне засідання Вченої ради Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ
Бистрицький Євген, Пирожков Сергій, Смолій Валерій, Бугров Володимир, Конверський Анатолій, Довгий Станіслав, Толочко Петро, Рафальський Олег, Шемшученко Юрій, Сулима Микола, Василашко Василь, Маврін Олександр
Інститут філософії - 70 років 8 - 12 pdf
Епістема відділу філософії культури, етики і естетики
Бистрицький Євген
Інститут філософії - 70 років 13 - 19 pdf
Відділ філософської антропології: філософське знання як форма самовизначення людини у світі
Андрос Євген
Інститут філософії - 70 років 20 - 26 pdf
Відділ соціальної філософії: історія, здобутки, перспективи
Єрмоленко Анатолій
Інститут філософії - 70 років 27 - 29 pdf
Відділ логіки та методології науки: від наук про природу до наук про людину
Васильченко Андрій, Кузнєцов Володимир
Інститут філософії - 70 років 30 - 33 pdf
Відділ історії філософії України: від філософів Давньої України до сьогодення
Йосипенко Сергій
Інститут філософії - 70 років 34 - 37 pdf
Відділ історії зарубіжної філософії: здобутки і перспективи
Лях Віталій
Інститут філософії - 70 років 38 - 44 pdf
Відділ філософських проблем етносу та нації: актуальні проблеми крізь призму міждисциплінарного підходу
Фадєєв Володимир
Інститут філософії - 70 років 45 - 47 pdf
«На периферії»: науковий атеїзм у структурі Інституту філософії
Кисельов Олег
Інститут філософії - 70 років 48 - 53 pdf
Знакова роль Павла Копніна в переломний період діяльності Інституту філософії (стаття перша)
Йолон Петро
Постаті 54 - 66 pdf
Володимир Шинкарук: існую, отже, мислю
Козловський Віктор
Постаті 67 - 75 pdf
Вадим Іванов: онтологія радянського марксизму (стаття 1)
Бистрицький Євген
Постаті 76 - 86 pdf
Філософія Василя Лісового у контексті сучасних філософських досліджень
Єрмоленко Анатолій
Постаті 87 - 97 pdf
Про творчу спадщину Віталія Табачковського
Андрос Євген
Постаті 99 - 105 pdf
Олександр Яценко: приречений на відкритість
Лой Анатолій
Постаті 106 - 112 pdf
Інститут філософії в інтелектуальній біографії Вілена Горського
Ткачук Марина
Постаті 113 - 121 pdf
Сенсожиттєвий універсум Сергія Кримського
Лютий Тарас
Постаті 122 - 129 pdf
Володимир Мазепа: до згадки
Малахов Віктор
Постаті 130 - 136 pdf
До 100-річчя Івана Петровича Головахи як одного з фундаторів інституту
Головаха Євген
Постаті 137 - 139 pdf
«70 років — початок доби зрілості»
Ткачук Марина
Інститут філософії - 70 років 140 - 142 pdf
Окремі концепти філософування Фридриха Ніцше
Кебуладзе Вахтанґ, Лютий Тарас
Український переклад термінології німецької гуманітаристики 143 - 144 pdf