Розширена електронна версія

2016 №5

Тема випуску: 
Аристотель і аристотелізм
Науковий редактор тематичного випуску : 
Обсяг випуску: 
10.73 ум. друк. арк.
Завантажити випуск повністю : 
Публікація Рубрика Сторінки Наявність відкритому доступі Розширена версія
Зміст 2 - 3 так pdf
До читачів 4 - 4 так pdf
Переднє слово 5 - 5 так pdf
Аристотель і аристотелізм: 2400 років по тому
Круглий стіл "Філософської думки"
Ахутін Анатолій, Баумейстер Андрій, Білий Олег, Васильченко Андрій, Гомілко Ольга, Жулай Валерій, Звіядковський Володимир, Козловський Віктор, Попович Мирослав, Пролеєв Сергій, Терлецький Віталій, Туренко Віталій, Хома Олег
Аристотель і аристотелізм 6 - 26 так pdf
«Топіка» Аристотеля і практичний поворот у сучасній логіці
Навроцький Володимир
Аристотель і аристотелізм 27 - 32 так pdf
Аристотелева «усія»: між субстанцією, сутністю і неперекладністю
Панич Олексій
Аристотель і аристотелізм 33 - 49 так pdf
Схоластичний аристотелізм у Києво-Могилянській академії (XVII—XVIIІ ст.)
Симчич Микола
Аристотель і аристотелізм 50 - 55 так pdf
Бог і необхідність: концепція необхідного у Аристотеля та Ансельма Кентерберійського
Ткаченко Ростислав
Аристотель і аристотелізм 56 - 64 так pdf
Еквівокативність буття і модальна метаонтологія
Васильченко Андрій
Аристотель і аристотелізм 65 - 71 так pdf
Підсумкова дискусія
Козловський Віктор, Омельянчик Валентин, Панич Олексій, Пролеєв Сергій, Терлецький Віталій, Хома Олег
Аристотель і аристотелізм 72 - 77 так pdf
Відродження філософської культури зі світу перекладу
Єрмоленко Анатолій
Саморефлексія філософського дискурсу 78 - 93 так pdf
Демократія і філософія: політичний заповіт К. Ясперса і виклики сьогодення
Култаєва Марія
Саморефлексія філософського дискурсу 94 - 104 так pdf
Фраґменти з твору «Мала школа філософського мислення»
Ясперс Карл
Пер. з німецька: Култаєва Марія
Саморефлексія філософського дискурсу 105 - 122 так pdf
Сакральне і профанне: що сховане за сотнями релігій?
Волковський Володимир
Про книги 123 - 125 так pdf
Проблематика Iншого у творах Юрґена Габермаса: поняттєво-перекладний аспект
Дахній Андрій, Кебуладзе Вахтанґ
Український переклад термінології німецької гуманітаристики 130 - 132 так pdf