2015 №5

Тема випуску: 
Термінологія
Науковий редактор тематичного випуску : 
Обсяг випуску: 
9.59 ум. друк. арк.
Наклад випуску: 
468 примірників
Завантажити випуск повністю : 
Публікація Рубрика Сторінки
Зміст 3 - 3
Вступне слово 5 - 5
Стаття Арона Ґурвіча «On the Intentionality of Consciousness»: теоретичний контекст і мовні особливості
Вахтель Андрій
Термінологія 6 - 11
Щодо інтенційності свідомості
Ґурвіч Арон
Пер. з англійська: Вахтель Андрій
Термінологія 14 - 29
Критика емпіричної епістемології і принцип інтерпретації у статті Р.Дж. Колінґвуда «Відчуття й мислення»
Фостяк Тарас
Термінологія 30 - 35
Відчуття й мислення
Колінґвуд Робін Дж.
Пер. з англійська: Фостяк Тарас
Термінологія 36 - 50
«Арґумент зомбі» Девіда Чалмерса: переднє слово перекладача
Леонов Андрій
Термінологія 51 - 59
Арґумент 1: Логічна можливість зомбі
Чалмерс Девід
Пер. з англійська: Леонов Андрій
Термінологія 60 - 67
Переклад як (не)порозуміння. Термінологічна дискусія
Богачов Андрій, Вахтель Андрій, Верлока Володимир, Іващенко Іван, Кебуладзе Вахтанґ, Комар Олена, Леонов Андрій, Панич Олексій, Сепетий Дмитро, Фостяк Тарас, Хома Олег, Циба В’ячеслав
Термінологія 68 - 97
Складнощі перекладу філософських термінів: лінґвістичний примус, нав’язливий синдром уточнення, п’янка свобода суб’єктивної герменевтики та її культурно-історичні обмеження
Култаєва Марія
Термінологія 94 - 98
«Lebenswelt» Гусерля і «Dasein» Гайдеґера: проблеми перекладу
Кебуладзе Вахтанґ
Термінологія 99 - 108
Розмова Лока з Вітґенштайном за келихом вина
Баумейстер Андрій
Пер. з російська: Недашківський Вячеслав
На вільну тему 109 - 112
Нестримний світ стриманої свободи від Отфрида Гьофе
Ситниченко Людмила
Про книги 113 - 117
Анотації 117 - 118