2014 №5

Тема випуску: 
Джерела філософії Сковороди
Науковий редактор тематичного випуску: 
Завантажити випуск повністю : 
Публікація Рубрика Сторінки
Зміст 3 - 3
До читачів 4 - 4
Вступне слово Філософські першоджерела 5 - 6
Сковорода Григорій
Вхідні двері до християнської доброчесності
Античні та середньовічні джерела філософії Сковороди 7 - 18
Сирцова Олена
Анаксагор Клазоменський і «Fabula de Tantalo» Григорія Cковороди
Antiqua aeterna 19 - 29
Кашуба Марія
Моральні вчення Цицерона і Плутарха у трактуванні Григорія Сковороди
Antiqua aeterna 30 - 41
Чернишов Віктор
Григорій Сковорода як читач «De consolatione philosophiae» Северина Боеція
Antiqua aeterna 42 - 61
Ушкалов Леонід
Сковорода і візантійське богослів’я
Біблійні витоки і патристика 62 - 72
Бартоліні Марія Ґрація
Cковородинський трактат «Убуждшеся видѣша славу егω»: роль біблійних цитат та патристичної гомілійної традиції для визначення його риторичної функції
Біблійні витоки і патристика 73 - 87
Чорноморець Юрій
Християнський платонізм Григорія Сковороди
Біблійні витоки і патристика 88 - 97
Шевченко Віталій
Г. Сковорода і префіґуральна екзегеза Біблії
Біблійні витоки і патристика 88 - 97
Бойченко Михайло
Гідність, цілісність і успішність: академічні та громадянські чесноти
Філософія освіти 110 - 122
Захарченко Марія
Дискусія Джона Ролза та Юрґена Габермаса: щодо процедуралізму та субстанціалізму в дорадчій моделі демократії
Політична філософія 123 - 129
Аннотації 130 - 133