2014 №5

Тема випуску: 
Джерела філософії Сковороди
Науковий редактор тематичного випуску : 
Обсяг випуску: 
10.89 ум. друк. арк.
Наклад випуску: 
450 примірників
Завантажити випуск повністю : 
Публікація Рубрика Сторінки
Зміст 3 - 3
До читачів 4 - 4
Вступне слово Філософські першоджерела 5 - 6
Вхідні двері до християнської доброчесності
Сковорода Григорій
Античні та середньовічні джерела філософії Сковороди 7 - 18
Анаксагор Клазоменський і «Fabula de Tantalo» Григорія Cковороди
Сирцова Олена
Antiqua aeterna 19 - 29
Моральні вчення Цицерона і Плутарха у трактуванні Григорія Сковороди
Кашуба Марія
Antiqua aeterna 30 - 41
Григорій Сковорода як читач «De consolatione philosophiae» Северина Боеція
Чернишов Віктор
Antiqua aeterna 42 - 61
Сковорода і візантійське богослів’я
Ушкалов Леонід
Біблійні витоки і патристика 62 - 72
Cковородинський трактат «Убуждшеся видѣша славу егω»: роль біблійних цитат та патристичної гомілійної традиції для визначення його риторичної функції
Бартоліні Марія Ґрація
Біблійні витоки і патристика 73 - 87
Християнський платонізм Григорія Сковороди
Чорноморець Юрій
Біблійні витоки і патристика 88 - 97
Г. Сковорода і префіґуральна екзегеза Біблії
Шевченко Віталій
Біблійні витоки і патристика 88 - 97
Гідність, цілісність і успішність: академічні та громадянські чесноти
Бойченко Михайло
Філософія освіти 110 - 122
Дискусія Джона Ролза та Юрґена Габермаса: щодо процедуралізму та субстанціалізму в дорадчій моделі демократії
Захарченко Марія
Політична філософія 123 - 129
Анотації 130 - 133