Розширена електронна версія

2014 №5

Тема випуску: 
Джерела філософії Сковороди
Науковий редактор тематичного випуску : 
Обсяг випуску: 
10.89 ум. друк. арк.
Завантажити випуск повністю : 
Публікація Рубрика Сторінки Наявність відкритому доступі Розширена версія
Зміст 3 - 3 так pdf
До читачів 4 - 4 так pdf
Вступне слово Філософські першоджерела 5 - 6 так pdf
Вхідні двері до християнської доброчесності
Сковорода Григорій
Античні та середньовічні джерела філософії Сковороди 7 - 18 так pdf
Анаксагор Клазоменський і «Fabula de Tantalo» Григорія Cковороди
Сирцова Олена
Antiqua aeterna 19 - 29 так pdf
Моральні вчення Цицерона і Плутарха у трактуванні Григорія Сковороди
Кашуба Марія
Antiqua aeterna 30 - 41 так pdf
Григорій Сковорода як читач «De consolatione philosophiae» Северина Боеція
Чернишов Віктор
Antiqua aeterna 42 - 61 так pdf
Сковорода і візантійське богослів’я
Ушкалов Леонід
Біблійні витоки і патристика 62 - 72 так pdf
Cковородинський трактат «Убуждшеся видѣша славу егω»: роль біблійних цитат та патристичної гомілійної традиції для визначення його риторичної функції
Бартоліні Марія Ґрація
Біблійні витоки і патристика 73 - 87 так pdf
Християнський платонізм Григорія Сковороди
Чорноморець Юрій
Біблійні витоки і патристика 88 - 97 так pdf
Г. Сковорода і префіґуральна екзегеза Біблії
Шевченко Віталій
Біблійні витоки і патристика 88 - 97 так pdf
Гідність, цілісність і успішність: академічні та громадянські чесноти
Бойченко Михайло
Філософія освіти 110 - 122 так pdf
Дискусія Джона Ролза та Юрґена Габермаса: щодо процедуралізму та субстанціалізму в дорадчій моделі демократії
Захарченко Марія
Політична філософія 123 - 129 так pdf
Анотації 130 - 133 так pdf