Розширена електронна версія

2014 №4

Тема випуску: 
Сучасна модель філософської освіти
Науковий редактор тематичного випуску : 
Обсяг випуску: 
9.75 ум. друк. арк.
Завантажити випуск повністю : 
Публікація Рубрика Сторінки Наявність відкритому доступі Розширена версія
Зміст 3 - 3 так pdf
До читачів 4 - 4 так pdf
Вступне слово Сучасна модель філософської освіти 5 - 5 так pdf
Сучасна модель філософської освіти
Круглий стіл Українського філософського фонду і кафедри філософії філософського факультету КНУ ім. Тараса Шевченка
Шашкова Людмила, Секундант Сергій, Симчич Микола, Бугров Володимир, Козловський Віктор
Сучасна модель філософської освіти 6 - 24 так pdf
Ґлобалізм як ідеологія і ґлобалізація як процес
Білий Олег
Політична філософія 24 - 37 так pdf
Сучасна українська культура: межовість чи мережовість?
Кислюк Костянтин
Політична філософія 38 - 50 так pdf
Повага vs солідарність. Ліберальна та комунітаристська стратегії обґрунтування прав людини
Зимовець Роман
Філософія права 51 - 66 так pdf
Апологія цінності за твором Макса Шелера «Формалізм в етиці і матеріальна етика цінностей»
Добко Тарас
Етика і філософія моралі 67 - 79 так pdf
Переддосвідне знання у науках про природу
Кисляковська Ірина
Логіка, методологія і філософія науки 80 - 89 так pdf
Філософи Пушкін і Ґете: дещо про природу генія
Пустовіт Олександр
Репліки 90 - 100 так pdf
Імітація і плаґіат як загроза академічній свободі
Корнієнко Неллі
Репліки 101 - 109 так pdf
Декартові «Медитації» у новому форматі
Хома Олег
Про книги 110 - 113 так pdf
У Житомирському університеті відбулися VII давньоруські історико-філософські читання
Киричок Олександр
Наукове життя 114 - 117 так pdf
Анотації 118 - 120 так pdf