Розширена електронна версія

2013 №5

Тема випуску: 
Філософський факультет
Науковий редактор тематичного випуску : 
Обсяг випуску: 
11.21 ум. друк. арк.
Завантажити випуск повністю : 
Публікація Рубрика Сторінки Наявність відкритому доступі Розширена версія
Зміст 3 - 3 так pdf
До читачів 4 - 4 так pdf
Вступне слово Філософський факультет 5 - 5 так pdf
Філософія і освіта: зустріч перспектив
Губерський Леонід
Філософський факультет 6 - 13 так pdf
«Модель філософа» в освітній традиції Київського університету
Конверський Анатолій
Філософський факультет 14 - 25 так pdf
Онтологія як філософська дисципліна: український контекст
Баумейстер Андрій
Теоретична філософія 26 - 40 так pdf
Герменевтичний підхід у філософії
Богачов Андрій
Теоретична філософія 41 - 50 так pdf
Феноменологія і герменевтика у структурі філософської і гуманітарної освіти
Кебуладзе Вахтанґ
Теоретична філософія 51 - 59 так pdf
Соціальна філософія як загальна соціальна теорія та навчальна дисципліна
Бойченко Михайло
Соціальна і практична філософія 60 - 72 так pdf
Філософська антропологія і філософія культури: перспектива сучасної практичної філософії як філософії дії
Лактіонова Анна
Соціальна і практична філософія 73 - 80 так pdf
Історія філософії і проблеми визначення історико-філософського дискурсу
Прокопов Денис
Історико- філософський дискурс 81 - 93 так pdf
Історія української філософії: недескриптивна методологія дослідження
Руденко Сергій
Історико- філософський дискурс 94 - 102 так pdf
Філософія логіки, філософська логіка, арґументація
Щербина Олена
Логіка, методологія і філософія науки 103 - 112 так pdf
Філософія науки у системі сучасної освіти: філософія конкретних наук та філософія експерименту
Білоус Тетяна
Логіка, методологія і філософія науки 113 - 123 так pdf
Актуальність естетичного
Павлова Олена
Естетика 124 - 134 так pdf
Анотації 134 - 137 так pdf