2013 №5

Тема випуску: 
Філософський факультет
Науковий редактор тематичного випуску : 
Обсяг випуску: 
11.21 ум. друк. арк.
Наклад випуску: 
505 примірників
Завантажити випуск повністю : 
Публікація Рубрика Сторінки
Зміст 3 - 3 pdf
До читачів 4 - 4 pdf
Вступне слово Філософський факультет 5 - 5 pdf
Філософія і освіта: зустріч перспектив
Губерський Леонід
Філософський факультет 6 - 13 pdf
«Модель філософа» в освітній традиції Київського університету
Конверський Анатолій
Філософський факультет 14 - 25 pdf
Онтологія як філософська дисципліна: український контекст
Баумейстер Андрій
Теоретична філософія 26 - 40 pdf
Герменевтичний підхід у філософії
Богачов Андрій
Теоретична філософія 41 - 50 pdf
Феноменологія і герменевтика у структурі філософської і гуманітарної освіти
Кебуладзе Вахтанґ
Теоретична філософія 51 - 59 pdf
Соціальна філософія як загальна соціальна теорія та навчальна дисципліна
Бойченко Михайло
Соціальна і практична філософія 60 - 72 pdf
Філософська антропологія і філософія культури: перспектива сучасної практичної філософії як філософії дії
Лактіонова Анна
Соціальна і практична філософія 73 - 80 pdf
Історія філософії і проблеми визначення історико-філософського дискурсу
Прокопов Денис
Історико- філософський дискурс 81 - 93 pdf
Історія української філософії: недескриптивна методологія дослідження
Руденко Сергій
Історико- філософський дискурс 94 - 102 pdf
Філософія логіки, філософська логіка, арґументація
Щербина Олена
Логіка, методологія і філософія науки 103 - 112 pdf
Філософія науки у системі сучасної освіти: філософія конкретних наук та філософія експерименту
Білоус Тетяна
Логіка, методологія і філософія науки 113 - 123 pdf
Актуальність естетичного
Павлова Олена
Естетика 124 - 134 pdf
Анотації 134 - 137 pdf