2011 №4

Тема випуску: 
Єдність світу і розмаїття культур
Науковий редактор тематичного випуску : 
Обсяг випуску: 
12.51 ум. друк. арк.
Наклад випуску: 
524 примірників
Завантажити випуск повністю : 
Публікація Рубрика Сторінки
Зміст 3 - 3 pdf
До читачів 4 - 4 pdf
Єдність світу і розмаїття культур
Матеріали круглого столу українських та російських філософів
Пружинін Борис, Білий Олег, Громов Михайло, Гусейнов Абдусалам, Конверський Анатолій, Лекторський Владислав, Малахов Віктор, Онищенко Олексій, Попович Мирослав, Пролеєв Сергій, Степанянц Маріетта
Пер. з російська: Недашківський Вячеслав
Єдність світу і розмаїття культур 5 - 48 pdf
Локальне у лабіринтах всесвітнього суспільства: методологічний аспект
Култаєва Марія
Єдність світу і розмаїття культур 49 - 63 pdf
Єдність та багатоманітність культур за умов ґлобалізації
Федотова Валентина
Пер. з російська: Недашківський Вячеслав
Єдність світу і розмаїття культур 64 - 75 pdf
Філософські культури: терпимість, толерантність і визнання
Хома Олег
Пер. з російська: Недашківський Вячеслав
Єдність світу і розмаїття культур 76 - 89 pdf
Діалог як спосіб міжкультурного спілкування в сучасному світі
Межуєв Вадим
Пер. з російська: Недашківський Вячеслав
Єдність світу і розмаїття культур 90 - 101 pdf
Конфлікт культур і методологія толерантності
Бистрицький Євген
Пер. з російська: Недашківський Вячеслав
Єдність світу і розмаїття культур 102 - 118 pdf
Бесіди з Кримським. Час учнівства
Чайка Тетяна
Доторк: усні історії філософії 128 - 132 pdf
Олександр П’ятигорський, оповідач
Філоненко Олександр
Доторк: усні історії філософії 133 - 150 pdf
Анотації 151 - 154 pdf