Розширена електронна версія

2011 №4

Тема випуску: 
Єдність світу і розмаїття культур
Науковий редактор тематичного випуску : 
Обсяг випуску: 
12.51 ум. друк. арк.
Завантажити випуск повністю : 
Публікація Рубрика Сторінки Наявність відкритому доступі Розширена версія
Зміст 3 - 3 так pdf
До читачів 4 - 4 так pdf
Єдність світу і розмаїття культур
Матеріали круглого столу українських та російських філософів
Пружинін Борис, Білий Олег, Громов Михайло, Гусейнов Абдусалам, Конверський Анатолій, Лекторський Владислав, Малахов Віктор, Онищенко Олексій, Попович Мирослав, Пролеєв Сергій, Степанянц Маріетта
Пер. з російська: Недашківський Вячеслав
Єдність світу і розмаїття культур 5 - 48 так pdf
Локальне у лабіринтах всесвітнього суспільства: методологічний аспект
Култаєва Марія
Єдність світу і розмаїття культур 49 - 63 так pdf
Єдність та багатоманітність культур за умов ґлобалізації
Федотова Валентина
Пер. з російська: Недашківський Вячеслав
Єдність світу і розмаїття культур 64 - 75 так pdf
Філософські культури: терпимість, толерантність і визнання
Хома Олег
Пер. з російська: Недашківський Вячеслав
Єдність світу і розмаїття культур 76 - 89 так pdf
Діалог як спосіб міжкультурного спілкування в сучасному світі
Межуєв Вадим
Пер. з російська: Недашківський Вячеслав
Єдність світу і розмаїття культур 90 - 101 так pdf
Конфлікт культур і методологія толерантності
Бистрицький Євген
Пер. з російська: Недашківський Вячеслав
Єдність світу і розмаїття культур 102 - 118 так pdf
Бесіди з Кримським. Час учнівства
Чайка Тетяна
Доторк: усні історії філософії 128 - 132 так pdf
Олександр П’ятигорський, оповідач
Філоненко Олександр
Доторк: усні історії філософії 133 - 150 так pdf
Анотації 151 - 154 так pdf