2009 №2

Тема випуску: 
Велика криза: Україна і світ
Науковий редактор тематичного випуску : 
Обсяг випуску: 
10.73 ум. друк. арк.
Наклад випуску: 
548 примірників
Завантажити випуск повністю : 
Публікація Рубрика Сторінки
Зміст 3 - 3
До читачів 4 - 4
Велика криза та її наслідки
Круглий стіл часопису «Філософська думка»
Попович Мирослав, Головаха Євген, Хмелько Валерій, Бураковський Ігор, Бистрицький Євген, Малеєв Костянтин, Бауман Юрій, Єрмоленко Анатолій, Пролеєв Сергій
Філософія кризи: Україна і світ 5 - 32
Горизонти кризи та економічні стратегії
Білий Олег
Феномен фінансової цивілізації 33 - 37
Людина у світі грошей
Міжнародні філософсько-економічні читання (Львів)
Осипов Юрій, Смовженко Тамара, Гузар Любомир, Агєєв Олександр, Хоружий Григорій, Скринник Зоя, Ільїн Володимир, Мельник Володимир, Скотний Валерій, Сологубов Владислав, Зотова Олена, Синяков Сергій, Шморгун Олександр, Разумовський Сергій, Держко Ігор
Феномен фінансової цивілізації 38 - 55
Світова фінансова криза у цивілізаційному вимірі
Шморгун Олександр
Феномен фінансової цивілізації 56 - 71
Анархізм у світі і в Україні. На нашій не своїй землі
Жмир Володимир
Соціальна філософія 72 - 96
Р. Бубнер і трансцендентальний арґумент І. Канта
Джулай Юрій
Онтологія і гносеологія 97 - 105
Трансцендентальний арґумент і проблема дедукції
Бубнер Рюдіґер
Пер. з англійська: Джулай Юрій
Онтологія і гносеологія 106 - 119
Перші Кулішівські читання з філософії етнокультури
Каранда Марина
Наукове життя 120 - 122
Цирендоржиєвські читання 2008. Тибетська цивілізація та кочові народи Євразії: кроскультурні контакти
Завгородній Юрій
Наукове життя 123 - 126
Анотації 127 - 132