2009 №2

Тема випуску: 
Велика криза: Україна і світ
Науковий редактор тематичного випуску : 
Обсяг випуску: 
10.73 ум. друк. арк.
Наклад випуску: 
548 примірників
Завантажити випуск повністю : 
Публікація Рубрика Сторінки
Зміст 3 - 3 pdf
До читачів 4 - 4 pdf
Велика криза та її наслідки
Круглий стіл часопису «Філософська думка»
Попович Мирослав, Головаха Євген, Хмелько Валерій, Бураковський Ігор, Бистрицький Євген, Малеєв Костянтин, Бауман Юрій, Єрмоленко Анатолій, Пролеєв Сергій
Філософія кризи: Україна і світ 5 - 32 pdf
Горизонти кризи та економічні стратегії
Білий Олег
Феномен фінансової цивілізації 33 - 37 pdf
Людина у світі грошей
Міжнародні філософсько-економічні читання (Львів)
Осипов Юрій, Смовженко Тамара, Гузар Любомир, Агєєв Олександр, Хоружий Григорій, Скринник Зоя, Ільїн Володимир, Мельник Володимир, Скотний Валерій, Сологубов Владислав, Зотова Олена, Синяков Сергій, Шморгун Олександр, Разумовський Сергій, Держко Ігор
Феномен фінансової цивілізації 38 - 55 pdf
Світова фінансова криза у цивілізаційному вимірі
Шморгун Олександр
Феномен фінансової цивілізації 56 - 71 pdf
Анархізм у світі і в Україні. На нашій не своїй землі
Жмир Володимир
Соціальна філософія 72 - 96 pdf
Р. Бубнер і трансцендентальний арґумент І. Канта
Джулай Юрій
Онтологія і гносеологія 97 - 105 pdf
Трансцендентальний арґумент і проблема дедукції
Бубнер Рюдіґер
Пер. з англійська: Джулай Юрій
Онтологія і гносеологія 106 - 119 pdf
Перші Кулішівські читання з філософії етнокультури
Каранда Марина
Наукове життя 120 - 122 pdf
Цирендоржиєвські читання 2008. Тибетська цивілізація та кочові народи Євразії: кроскультурні контакти
Завгородній Юрій
Наукове життя 123 - 126 pdf
Анотації 127 - 132 pdf