Розширена електронна версія

2009 №1

Тема випуску: 
Феноменологія сьогодні
Науковий редактор тематичного випуску : 
Обсяг випуску: 
12.19 ум. друк. арк.
Завантажити випуск повністю : 
Публікація Рубрика Сторінки Наявність відкритому доступі Розширена версія
Зміст 3 - 3 так pdf
До читачів 4 - 4 так pdf
Історія розвитку феноменологічної філософії в Україні
Кебуладзе Вахтанґ
Феноменологія сьогодні 5 - 12 так pdf
Міркування щодо генеалогії культури
Вальденфельс Бернгард
Пер. з німецька: Кебуладзе Вахтанґ
Феноменологія і культура 13 - 26 так pdf
Седиментації смислів у культурі та відповідальність пам'яті
Іванова-Георгієвська Неллі
Феноменологія і культура 27 - 42 так pdf
Переклад — міст між різними мовними світами? (на підґрунті філософської герменевтики Г.Ґ. Ґадамера)
Березіна Вікторія
Феноменологія і культура 43 - 53 так pdf
Мова як феномен культури в контексті розвитку трансцендентальної феноменології
Григоришин Сергій
54 - 65 так pdf
Феноменологія як трансцендентальна теорія політичного
Ґняздовський Анджей
Пер. з німецька: Кебуладзе Вахтанґ
Феноменологiя i полiтика 66 - 79 так pdf
Відкритий політичний світ — прихований демократичний етос
Богачов Андрій
Феноменологiя i полiтика 80 - 95 так pdf
Інтерсуб'єктивний вимір лібералізму: до феноменології братерства
Тимохін Олександр
Феноменологiя i полiтика 96 - 108 так pdf
Вплив І. Канта на феноменологію Е. Гусерля
Лаврухін Андрій
Пер. з російська: Недашківський Вячеслав
Феноменологiя в контекстi нiмецької фiлософiї 109 - 124 так pdf
Профетизм модерної німецької філософії: К. Маркс і Е. Гусерль
Пролеєв Сергій
Феноменологiя в контекстi нiмецької фiлософiї 125 - 133 так pdf
Про розум, педагогіку і наші філософські уподобання
Малахов Віктор
Про книги 134 - 137 так pdf
Філософія права у вищій школі: міжнародна співпраця викладачів і науковців
Максимов Сергій, Кобринський Дмитро
Наукове життя 138 - 143 так pdf
Міжнародна конференція «Філософія у демократичному світі. Актуальні проблеми гуманатарної співпраці» Наукове життя 144 - 145 так pdf
Анотації 146 - 149 так