Розширена електронна версія

Діаграма 14. Чи є різниця у рівні реально і формально рецензованих журналів

Діаграма 14. Відповіді на питання 7 «Чи вдавалося вам помітити різницю в рівні матеріалів у реально рецензованих і формально рецензованих журналах?»