Діаграма 1. Віковий склад респондентів

Діаграма 1. Віковий склад респондентів