Захарченко Марія

аспірантка кафедри філософії КНУ імені Тараса Шевченка.
Сфера наукових інтересів: 
сучасна політична теорія, комунікативна етика Юргена Габермаса, проблема демократичної леґітимності, деліберативна модель демократії..