Загороднюк Валерій

доктор філософських наук, професор, провідний науковий співробітник відділу філософської антропології Інституту філософії НАН України
Сфера наукових інтересів: 
епістемологія, філософія науки, філософська антропологія, соціо- логія пізнання..