Юринець Ярина

старший викладач, аспірантка кафедри філософії та релігієзнавства Національного університету «Києво-Могилянська академія»
Сфера наукових інтересів: 
історія філософії, українська філософія радянської доби.