Розширена електронна версія

Йосипенко Сергій

Доктор філософських наук, завідувач відділу історії філософії України Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди.
Сфера наукових інтересів: 
історія філософії України, політична філософія, філософія історії.