Розширена електронна версія

Йосипенко Оксана

доктор філософських наук, старший науковий співробітник відділу історії зарубіжної філософії Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ
Сфера наукових інтересів: 
філософія мови, соціальна філософія, сучасна західна філософія.