Розширена електронна версія

Йолон Петро

Кандидат філософських наук, провідний науковий співробітник відділу логіки та методології науки Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України.
Сфера наукових інтересів: 
системний аналіз, загальна теорія систем, онтологія науки, проблематика ментальності.