Ясна Іламі

Спеціаліст із фінансів та банківської справи, маґістр релігієзнавства, аспірант Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, президент Громадської організації "Молодіжний гуманітарний центр", редактор розширеної електронної версії часопису «Філософська думка».
Сфера наукових інтересів: 
Соціальні смисли, смислотворення, культурна семантика, філософія повсякденності, культурні марґіналії, філософія в публічній сфері, наукометрія, розвиток наукової комунікації.