Ясна Іламі

Спеціаліст із фінансів та банківської справи, маґістр релігієзнавства, аспірант Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, президент Громадської організації "Молодіжний гуманітарний центр", редактор та розробник сайту розширеної електронної версії часопису «Філософська думка», розробник сайту часопису, а також порталу «Філософія в Україні» та реєстру академічних філософських перекладів «Translatio Humanitatis».
Сфера наукових інтересів: 
Соціальні смисли, смислотворення, культурна семантика, соціальна семантика, філософія у публічній сфері.