Розширена електронна версія

Ясна Іламі

Аспірант Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, президент ГО "Молодіжний гуманітарний центр", редактор розширеної електронної версії часопису «Філософська думка».
Сфера наукових інтересів: 
Соціальні смисли, смислотворення, культурна семантика, філософія повсякденності, культурні марґіналії, філософія в публічній сфері, наукометрія, розвиток наукової комунікації.