Вдовина Олена

кандидат філософських наук, на момент написання статті — науковий співробітник відділу історії філософії України Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України.
Сфера наукових інтересів: 
історія філософії України, історикофілософська медієвістика..