Терентьєва Людмила

доктор філософських наук, професор кафедри філософії природничих факультетів Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова
Сфера наукових інтересів: 
логіка і методологія науки, системно-параметричний метод, силогістика Аристотеля.