Тарасюк Яна

аспірантка Інституту філософії НАН Білорусі
Сфера наукових інтересів: 
історія білоруської філософії, інтелектуальна історія Речі Посполитої, доба Просвітництва..