Старостенко Віктор

кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри філософії Могильовського державного університету ім. А.А. Кулешова
Сфера наукових інтересів: 
соціально-філософська та філософсько-антропологічна проблематика у творчості білоруських діячів раннього Відродження..