Скороварова Євгенія

аспірантка кафедри філософії культури та культурології філософського факультету Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. Сфера нау- кових інтересів — естетика, феноменологія, онтологія, новочасова та сучасна фі лософія
Сфера наукових інтересів: 
естетика, феноменологія, онтологія, новочасова та сучасна фі лософія.