Сирцова Олена

кандидат філософських наук, старший науковий співробітник Інституту філософії ім. Г.С. Сковороли НАН України
Сфера наукових інтересів: 
історико-філософська проблематика.