Симчич Микола

кандидат філософських наук, докторант відділу історії філософії України Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України.
Сфера наукових інтересів: 
філософія у Києво-Могилянській академії (XVII—XVIIІ ст.), схоластика, аналітична філософія, метафізикf.