Розширена електронна версія

Шевченко Олексій

доктор філософських наук, провідний науковий співробітник відділу теорії та історії політичної науки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса.