Савченко Віра

кандидат філософських наук, доцент кафедри культурології Одесько го національного університету ім. І.І. Мечникова
Сфера наукових інтересів: 
естетика, мистецтвознавство.