Сарапін Олександр

кандидат філософських наук, доцент кафедри релігієзнавства філософського факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.
Сфера наукових інтересів: 
питання філософії релігії та феноменології релігії, методологічні та теоретичні питання релігієзнавства, історія світової релігієзнавчої думки та ін..