Рафальський Олег

Член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук, директор Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України.